Bütçe dengesinde 12 yılın zirvesi

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mayıs’ta 9 milyar 65 milyon TL fazla verdi. Böylece, bütçe fazlası beş aylık dönemde 12 yılın zirvesine çıktı.

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 419 milyon TL açık vermiş iken, 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 9 milyar 65 milyon TL fazla verdi.  Böylece, beş aylık dönemde 9,1 milyar lirayla 2004’ten bu yana en yüksek bütçe fazlası verildi. Sadece mayıs ayında ise bütçe fazlası 3.7 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 25 milyar 605 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 33 milyar 251 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Açıklamada şöyle denildi:
“2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri 200 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 oranında artarak 221 milyar 869 milyon TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz hariç bütçe giderleri 172 milyar 299 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 14,7 oranında artarak 197 milyar 683 milyon TL olmuştur.

Diğer taraftan 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azalarak 24 milyar 186 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 197 milyar 904 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 16,7 oranında artarak 230 milyar 934 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 11,5 oranında artarak 183 milyar 358 milyon TL olmuştur.

Bütçe gelirleri

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 197 milyar 904 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 16,7 oranında artarak 230 milyar 934 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 11,5 oranında artarak 183 milyar 358 milyon TL olmuştur.

Bütçe giderleri 

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 221 milyar 869 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarak 63 milyar 807 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında artarak 10 milyar 506 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında artarak 17 milyar 779 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 88 milyar 677 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında artışla 43 milyar 436 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 198 milyon TL’dir.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 666 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Mahalli idare payları ise 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 20 milyar 249 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar 91 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 85 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır.

Borç verme giderleri 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azalarak 24 milyar 186 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 197 milyar 904 milyon TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 16,7 oranında artarak 230 milyar 934 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artarak 183 milyar 358 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 oranında artarak 38 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 775 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 591 milyon TL olmuştur.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre  banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,4, kurumlar vergisi yüzde 19,2, gelir vergisi yüzde 14,6, özel tüketim vergisi yüzde 12,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 11,6, damga vergisi yüzde 11,3, harçlar yüzde 4,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2,9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,7 oranında artmıştır.”

Habere Yorum Yapın