Ekonomik güven endeksi yükseliyor

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 12 artışla 82.26 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta 83.9 değerini almış, Şubat’ta TÜİK’in veriyi hesaplamaya başladığı Ocak 2012’den beri en düşük değer olan 71.46’ya geriledikten sonra, Mart’ta 78.27, Nisan’da 73.46 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 94.5 değerine, tüketici güven endeksi 68.75 değerine yükseldi. İmalat sanayi güven endeksi bir önceki aya göre değişmeyerek 105.7 değerinde kaldı.

İnşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri ise Mayıs ayında sırasıyla 79.18 ve 103.82 değerlerine geriledi.

Haber1

 

Habere Yorum Yapın