İş Bankası’na 412 milyon dolar kaynak

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 412 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladı. Sağlanan kaynağın 357 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, 55 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl nihai vadeli.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “A-” notu verilen ve 7 dilimden oluşan işleme, ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı. EBRD tarafından sağlanan 55 milyon ABD Doları tutarındaki kaynak, “Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı”nın üçüncü fazı kapsamında yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “İş Bankası olarak, seküritizasyon piyasalarından 2000 yılından bu yana kaynak sağlıyoruz. Başarıyla tamamladığımız yeni seküritizasyon işlemi ile aldığımız kredi, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına katkıda bulunacak. Ayrıca, dünya ve ülkemiz için giderek daha önemli hale gelen yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerinin finanse edilmesi konusunda piyasaya sunduğumuz desteğin artarak devam etmesine de olanak sağlayacak. Diğer yandan Bankamız sendikasyon, seküritizasyon, ikili anlaşma ve eurotahvil ihracı yoluyla 2017 yılının başından beri yurt dışından 7,7 milyar ABD Doları civarında kaynak sağladı. Türk bankacılık sektörü genelinde bakılacak olursa, 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla Türk bankalarının sendikasyon ve seküritizasyon kredileri ile eurotahvil ihraç bakiyeleri toplamı, 2016 yıl sonuna göre %6,1 oranında artarak 60,9 milyar ABD Dolarına ulaştı. Bu da gösteriyor ki sektörün yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek ve istikrarını koruyor.”

EBRD’nin Türkiye’den sorumlu Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner de “Türkiye’deki projelerimizin yarıya yakını sürdürülebilir enerjiyi destekliyor. Bu, bizim için bir öncelik olmaya devam edecek. EBRD ile uzun süreli bir iş ortaklığı bulunan İş Bankası, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı ve kaynak verimliliğini artırmayı amaçlayan firmaların finansmana erişiminde önemli bir rol oynuyor” dedi.

İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 2016 yılında yaklaşık 400 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlamıştı.

Habere Yorum Yapın