“1 yıl içinde yeni fonlar geliyor”

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de girişimcilere finansman sağlamak amacıyla biri yerli olmak üzere iki yeni üst fon kurulması çalışmalarının nihai hale getirildiğini belirterek, söz konusu fonların bu yıl içinde hayata geçeceğini bildirdi. İki fonun büyüklüğünün 1 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  finansmana erişiminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘deki girişimcilerin en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, bu sorunun çözümüne yönelik olarak piyasa mekanizmasının kurallarına uygun önemli araçları reform paketleri altında ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

Fikir ya da başlangıç aşamasındaki girişimcilerin, teminatları yetersiz olduğu için bankalar tarafından yüksek risk sınıfında değerlendirildiğini ve krediye erişimde zorluk çektiğine dikkati çeken Şimşek, son dönemde bu alandaki sorunların çözümüne yönelik olarak girişim sermayesi fonlarına, “fonların fonu” tarafından destek sağlanmasına dönük çok önemli bir düzenleme yaptıklarını belirtti

Fonların fonu tarafından kaynak aktarılmasına yönelik çalışmaların 2014 yılında yapılan kanuni düzenlemelerle başladığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

“İki yıl gibi kısa bir sürede sistemin ana taşları yerlerine oturmaya başladı ve şu an itibarıyla ülkemizde biri yerli olmak üzere iki üst fon kurulma çalışmaları nihai hale getirildi. Buna göre üst fonlar sistemin çatısını oluşturuyor. Bir sonraki aşamada üst fonların sermaye aktardıkları ve ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan girişim sermayesi fonları yer alıyor. Sistemin en alt seviyesinde ise ülke ekonomimizin bel kemiği ve ekosistemin en küçük yapısı girişim şirketleri bulunuyor. Birbirlerine zincirin halkaları gibi sıkıca bağlı olan bu sistemin üst fonları da bu yıl hayata geçecek  Avrupa Yatırım Fonu’nun kurduğu Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu ve KOBİ AŞ’nin kurduğu Türkiye Yatırım Fonu olacak.”

 “FONLARDAN EN FAZLA TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLER YARARLANACAK” 

Girişimcilere, girişim sermayesi fonları tarafından aktarılacak bu fonların borç değil, sermaye olarak konulacağını vurgulayan Şimşek, bunun da girişimcileri faiz yükünden kurtaracağını ve aynı zamanda onların sermaye yapılarının güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Şimşek, bu fonlardan en fazla teknoloji odaklı girişimlerin yararlanacağına dikkati çekerek, “Kurguladığımız bu sistem tam da değişen pazar talepleri ile birlikte teknolojideki değişmelere uyumda öz kaynaklarının yetersiz kaldığı noktada girişimcilerimizin mevcut kapasitelerini artırması ve fikirlerini hayata geçirmesi için gerekli atılımlarda bulunması doğrultusunda tamam mı, devam mı noktasına geldikleri anda devreye girecek. Bu sistem girişimcilerimize sadece finansal destek sağlamayacak, bunun yanı sıra kurumsallaşmaları için profesyonel destek de verecek.” görüşüne yer verdi.

Girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de gelişmesine ve yaygınlaşmasına çok önem verdiklerini belirten Şimşek, bunun kamu ve özel sektör işbirliği projesi olduğunu, burada kamunun tek başına bu yatırım yapmayacağını, özel sektör fonlarının da sistemde olacağını kaydetti.

“GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI ARTACAK”

Şimşek, kurulacak söz konusu  iki fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar  lira olduğuna işaret ederek, bu tutarın girişim sermayesi fonlarına aktarılacağını bildirdi.

Sistemin kaldıraç etkisinin  de hesaplandığında, Türkiye’de bulunan girişim şirketlerine 10 yıl içerisinde   önemli miktarların yatırım girişim sermayesi fonları üzerinden aktarılacağını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

“Ülkemizde girişim sermayesi yatırımlarının az olması, çekirdek ya da büyüme aşamasındaki şirketlere fon sağlayacak yapıların eksikliği, finansal sistemde önemli bir sorun teşkil etmekte. Bilindiği üzere girişim sermayesinin en gelişmiş olduğu ülke ABD’dir. ABD’de  2014 yılında girişim sermayesi yatırımı taahhütleri yaklaşık olarak 30 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı yıl Avrupa’da 3,6 milyar avro tutarında girişim sermayesi yatırımı yapılmıştır. Bu düzenleme ile ülkemizde girişim sermayesi ekosisteminin gelişmiş ülkelerinin seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Bu program sayesinde ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarının sayısı ve girişim sermayesi yatırımlarının da artacağını düşünüyoruz.”

Avrupa Yatırım Fonu’nun kurduğu Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu’nun mayıs ayında tanıtımının yapılacağını ve yatırımların başlayacağını belirten Şimşek,  KOBİ AŞ’nin kurduğu Türkiye Yatırım Fonu’nun da SPK sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımların başlayacağını sözlerine ekledi.

Habere Yorum Yapın