Faizsiz bankacılık, vergiyle teşvik edilecek

TBMM Genel Kurulu’nda sunulan 65. hükümet programından doğrudan yatırımı ve tasarrufu artıracak tedbirler öne çıktı. Buna göre, gelir getirici nitelikteki kamu altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılacak ve bu amaçla, “özel altyapı fonu” kurulacak. Yurtdışından projeye dayalı, “özel kredi ve fon tedariki” de hedefler arasında. Faizsiz bankacılığın payının artırılması için de vergi teşviki yolda.

Başbakan Binali Yıldırım’ın TBMM Genel Kurulu’nda sunduğu 65. hükümet programının ekonomi kanadında yer alan bazı dikkat çekici uygulamalar şöyle:

– Büyümeyi destekleyecek şekilde gelir getirici nitelikteki kamu altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılacak ve bu amaçla “özel altyapı fonu” kurulacak. Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yukarıya çekilmesi için ihtiyaç duyduğu temel altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere yurtdışında projeye dayalı, “özel kredi ve fon tedariki” sağlanacak.

– Vatandaşların yurtdışındaki varlıklarının ve yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye yatırım yapmak amacıyla sahip oldukları kaynakları ülkemize getirebilmelerini teşvik edecek yasal düzenleme yapılacak.

– Önemli bazı ithalat kalemlerinde yurtiçi üretim, dünya ile rekabet edebilir bir şekilde artırırken, uluslararası haksız rekabete karşı gerekli tedbirler alınacak.

Faizsiz bankacılık

– Türkiye’nin dünyayla ekonomik anlamda entegrasyonuna ivme kazandıracak serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları ile AB ve TTİP gibi ekonomik bloklarla entegrasyonunu sağlayacak çalışmalar hızlandırılacak. ABD-AB serbest ticaret anlaşması TTIP’e Türkiye’nin dahil edilmesi önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerden olacak.

– Faizsiz finansman yöntemlerinin payının artırılması ve bu finans araçlarına daha fazla katılım sağlanması amacıyla teşvik edici vergisel düzenlemeler yapılacak.

– Kamu harcamalarında israfı engelleyecek politikaları hayata geçirirken, gelirlerin kalitesini artırıcı tedbirler alınacak. Bunun için kapsamlı yol haritası hazırlanacak.

– Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranları uluslararası düzeylere yaklaştırılacak ve, “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacak.

– Kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacak. Bu kararlılığın, özellikle terör yüzünden ekonomisi zarar gören Güneydoğu Anadolu’ya yatırım şeklinde olabileceği belirtiliyor.

Kömür ve Jeotermalde vites büyütülecek

– Prim yapılandırmaları, ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacak.
– Özel sektörün yatırım amaçlı kullanabileceği uzun vadeli fonlara erişimini kolaylaştırmak, bu fonların miktarını artırmak ve maliyetlerini düşürmek yönünde mekanizmalar hayata geçirilecek.
– Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemelerin ardından, “Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanacak.
– Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak.

Ulaştırma çağ atlar

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Başbakan Binali Yıldırım liderliğindeki yeni hükümet döneminde ulaştırma sektörünün çağ atlayacağını belirtti.

Yeni kabinenin Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına ve yeni ufuklar açacağına inandıklarını vurgulayan Nuhoğlu, 2004 yılında Türkiye’nin ilk Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğini Yıldırım’ın hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Binali Yıldırım, ulaştırma alanındaki altyapı çalışmaları ile Türkiye’yi, ülkelerin ekonomik rekabet gücünün önemli bir göstergesi kabul edilen Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde üst sıralara taşımıştır. 2023 yılı için bu endekste ilk 15 ülke arasına girme hedefinin gerçekleştirilmesi de yine kendilerine, Sayın Başbakanımıza nasip olacaktır. Siyasi hayatı boyunca dev projelere imza atan ‘Ulaştırmacı’ Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın liderliğindeki yeni hükümet döneminde, ulaştırma ve lojistik sektörümüzün çağ atlayacağına inanıyoruz.”

 

Habere Yorum Yapın