O ülkede 750 Euro asgari vatandaşlık maaşı!

Finlandiya Hükümeti, programındaki ‘‘Herkese asgari vatandaşlık maaşı” tasarısını, incelemek için gönderdiği komisyon, ön raporunu Sosyal Sağlık Bakanı Hanna M„ntyl„’ye sundu.

Değişik modelleri inceleyen komisyon hükümete vatandaşlık maaşının genel uygulanması yerine deneme amacıyla kısmi uygulanmasını önerdi. Komisyon vatandaşlık maaşı miktarının 550 ile 750 Euro arasında olabileceğini belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZ SOSYAL YARDIM SİSTEMİNE MUHTAÇ OLMASIN”

Finlandiya Hükümeti ‘‘asgari vatandaşlık maaşı” uygulamasını kısmen bölgesel kısmen de ulusal ölçekte uygulamak istiyor.

Finlandiya Sosyal Sağlık Bakanı Hanna M„ntyl„ tasarı ile ilgili ‘‘Tasarıdan amacımız halkı teşvik etmek. Vatandaşlarımıza yaşamlarında olanakları seçme şansı vermek istiyoruz ki herhangi bir sosyal yardım sistemine muhtaç olmasınlar” diye konuştu.

Hükümetin komisyon ön raporunu incelemesinden sonra tasarı ile ilgili hangi adımların atılacağının kararlaştırılacağı belirtildi.Finlandiya Hükümeti’nin ‘‘asgari vatandaş maaşı” tasarısının temel gerekçesi şu ana başlıklarda toplanıyor:

-Herkes için şartsız aylık gelir.

-Maaşın bireylerin diğer gelirlerine bakılmaksızın ödenmesi.

-Kişilerin kendilerine gerçekten en uygun olan işleri araması ve gerektiğinde ek eğitimalmalarını teşvik etmek.

-Refah toplumunda gereksiz bürokrasiden kurtulabilmek ve idari giderlerin azaltılması.

-Asgari vatandaş maaşının yeme, içme ve barınma giderlerini karşılayacak düzeyde olması.

-Temel gelirlerin daha düşük düzeyde vergilendirilmesi. Yüksek gelir gruplarında vergilendirmenin yükseltilmesi.

Vergi dilimlerinin kademeli olması, böylece asgari vatandaşlık maaşı olmadan iyi geçinebilenlerin vatandaşlık maaşını vergi olarak geri ödemesi.

Habere Yorum Yapın