Vergilere yeni yıl zammı

Tüm vergi, harç ve cezalar 2016 Ocak ayından itibaren yeniden değerleme oranı kadar zam görecek. 1-3 yaş arasında 4.001 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip binek araçlar 22.716 TL ile en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni öderken, ehliyet için 133.70 lira verilecek.

TÜM vergiler Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yüzde 5.58 yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Buna ilişkin karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2015 yılı için 44 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 46 lira olarak uygulanacak. Tarifede, 1-3 yaş arasında 4.001 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip binek araçlar 22.716 TL ile en yüksek MTV tutarını öderken, 1.300 cm3 ve daha aşağı motor hacmine sahip 16 yaş ve üzeri model binek araç sahipleri de 66 TL ile en az MTV tutarı ödeyecekler.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.

EHLİYET 133.70 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170 bin 86 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 918 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 918 lira istisna tutarı dikkate alınacak. Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 47.80 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 16.60 lira olacak. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154.70 liradan 163.30 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 133.70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 402.90 lira olarak uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 2.79 ARTTI
EMLAK vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı, emlağın 2015 yılı değerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58’in ikiye bölünerek bulunan yüzde 2.79 oranı uygulanmak suretiyle yapılacak.

GELİR VERGİSİ’NDE ALT SINIR 12.600 TL
RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğlere göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 için 12.600 TL’ye kadar yüzde 15, 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası yüzde 20, 69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası yüzde 27, 69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası yüzde 35 şeklinde yeniden düzenlendi.

İŞTE YENİ VERGİ VE HARÇLAR
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2015 2016
1-3 yaş -1300 cm3 ve aşağısı 591 623
1-3 yaş -1301-1600 cm3 arası 945 997
1-3 yaş – 1601-1800 cm3 arası 1.667 1.760
1-3 yaş -1801-2000 cm3 arası 2.626 2.772
1-3 yaş -2001-2500 cm3 arası 3.939 4.158
1-3 yaş -2501-3000 cm3 arası 5.491 5.797
1-3 yaş -3001-3500 cm3 arası 8.362 8.828
1-3 yaş -3501-4000 cm3 arası 13.147 13.880
1-3 yaş -4001 cm3 ve üstü 21.516 22.716

Pasaport harçları 2015 2016
6 aya kadar olanlar 105.8 111.70
1 yıl için olanlar 154.7 163.30
2 yıl için olanlar 252.4 266.40
3 yıl için olanlar 358.4 378.30
3 yıldan fazla süreliler 505 533.10

Ehliyet harçları 2015 2016
A sınıfı sürücü belgesi 126.7 133.70
B sınıfı sürücü belgesi 381.7 402.90
Uluslararası sürücü belgesi 254.4 268.50
Diğer sürücü belgeleri 636.6 672.10

Gelir Vergisi oranları Kazanç Vergi dilimi
12.600 TL’ye kadar Yüzde 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası Yüzde 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası Yüzde 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL fazlası Yüzde 35

Habere Yorum Yapın