Dünya Ekonomi Forumu, küresel ekonomi için en büyük riski açıkladı

Dünya Ekonomi Forumu, iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlığı, 2016 yılı küresel riskler listesinin en başında gösterdi.

Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) raporunda, küresel iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık riski, 2016 yılında global riskler listesinin en başında gösterildi.

WEF’ten yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerden 750 uzmana sorularak gerçekleştirilen anket sonucunda, Küresel Riskler Raporu hazırlandı.

Raporda, iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık, muhtemel etkileri açısından küresel ekonominin önündeki en büyük risk olarak öne çıktı. Böylece iklim değişikliği konusu, 2006’dan beri ilk defa küresel risk raporunda listenin en üst sırasına yükseldi. Küresel riskler içerisinde “kitlesel imha silahları” ikinci, “su krizi” üçüncü, “büyük çaplı zorunlu göç” dördüncü ve “enerji fiyatlarındaki şiddetli şok riski” de beşinci sırada yer aldı. Raporda, bu yılki küresel riskler, gerçekleşme ihtimali açısından da ayrı bir sıralamaya tabi tutuldu. Bu listede ise “büyük çaplı zorunlu göç” birinci, “sert iklim koşulları” ikinci, “iklim değişikliğine uyum sorunu” üçüncü, “devletler arası gerilim ve bölgesel sonuçları” dördüncü, “büyük doğal afetler” beşinci sırada gösterildi.

Habere Yorum Yapın